רונית ברזילי

סמנכ"ל, יועצת משפטית

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת בר אילן