משה ליטבק

סמנכ"ל מסחרי ופיתוח עסקי

תואר ראשון בהנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה
בוגר לימודי מנהל למהנדסים, אוניברסיטת חיפה