מוטי פיירמן

סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל

תואר ראשון בגיאוגרפיה ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב