איציק ניסים

סמנכ"ל כספים

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב